Historiques des Ambassadeurs à Maputo

Historiques des Ambassadeurs à Maputo

Nom Prenom Fonc DU AU
1 KHOURI MOHAMED CHELLALI Amb 16/09/1979 01/09/1982
2 DJOUDI HOCINE Amb 01/09/1982 01/09/1984
3 SENOUCI BEREKSI ABDELHAMID Amb 01/09/1984 30/09/1988
4 TAFFAR ABDELKADER Amb 15/09/1988 30/04/1992
5 TAIBI BRAHIM Amb 01/10/1992 31/08/1994
6 HADID RABAH Amb 15/10/1994 31/07/1995
7 BOUBAZINE ABDELHAMID Amb 01/11/1996 24/11/2001
8 BOUATTOURA FOUAD Amb 11/03/2002 02/07/2008
9 TAZIR AHMED LAKHDAR Amb 19/07/2008 14/04/2013
10 LAABAS MOHAMED LAMINE Amb 05/07/2013 16/01/2015
10 MEDKOUR TAYEB Amb 18/03/2015 15/08/2018

Nb : fonc = fonction
Amb = Ambassadeur


L'intérim de l'Ambassade est assuré, depuis le 15/08/2018, par le Chargé d'Affaire a.i, M. AYAD Fayssal.